art-room

Piercing 

Aftercare

En god piercing efterbehandling er afgørende for at kunne få en pæn piercing


A good piercing aftercare is essential to being able to get a nice piercing

Piercing efterbehandling


1. Du må IKKE røre eller pille i din piercing før den er healet det kan tage mellem 1-12 månder alt efter hvilken piercing der er blevet lavet.


2. Rens din piercing 1-2 gange dagligt med salt vand fra apoteket, og ikke mere end 1-2 gange dagligt da det kan irratere piercing og forsinke din healing prosses og værste fald gi infektion.


3. Du må ikke rense i andet end saltvand fra apoteket, saltvandet fåes som spray eller pipette, i tilfæde af du har fået en oral piercing skal du rense med klorhexidin mundskyld 2 timer før eller efter tandbørstning


4. Altid rene hænder hvis du absolut skal røre din piercingen.


5. Skyld gryndig uden at røre din piercing når du er i brusebad, så der ikke sider sæbe rester i din piercing.


6. Du må ikke bade i stillestående vand de første 8 uger, stille stående vand er alle steder andres numse bakterie kan være i samme område som dig. havet, svømmehal, pool, sø osv.


7. Ungå slag og gnubben fra tøj mod piercingen


8. Ungå sminke, dagskreme og andre fremmed elementer i din piercing udover salvand fra apoteket.


9. Ungå solarie de første 8 uger


10. Skift først piercing starts smykket når piercingen er gennem healet, du er altid velkommen i butikken hvis du er i tvivl om piercingen er healet eller vil have skiftet smykket, husk at book en piercing skift tid så vi kan hjælpe dig i butikken, første piercing skift er gratis.


Hvad er normalt:

Lige efter piercingen er lavet: blødning, hævelse og ømhed.

Under overfladehelingen (3-4 uger): Ømhed, svie og gulligt væske.


Oplever du nogle former for problemer skal de booke en piercing skift tid så vi kan hjælpe dig i butikken, er du bekømret for dit helbred så som feber skal du altid gå til din læge.--------------------------------------


Piercing aftercare


1. You must NOT touch or pick at your piercing until it is healed, this can take between 1-12 months depending on which piercing was made.


2. Clean your piercing 1-2 times a day with salt water from the pharmacy, and no more than 1-2 times a day as it can irritate the piercing and delay your healing process, in the worst case, cause an infection.


3. You must not clean in anything other than salt water from the pharmacy, the salt water is available as a spray or pipette, if you have had an oral piercing, you must clean with chlorhexidine mouthwash 2 hours before or after brushing your teeth


4. Always clean hands if you absolutely have to touch your piercing.


5. Rinse thoroughly without touching your piercing when you are in the shower, so that there is no soap residue in your piercing.


6. You must not bathe in still water for the first 8 weeks, still water is water were people's butt bacteria can be in the same area as you. the sea, swimming pool, pool, lake, etc.


7. Avoid blows and rubbing from clothing against the piercing.


8. Avoid make-up, day cream and other foreign elements in your piercing apart from salt water from the pharmacy.


9. Avoid tanning beds for the first 8 weeks.


10. Change the jewelry when the piercing is healed, you are always welcome in the store if you are in doubt about whether the piercing has healed or want to change the jewelry, remember to book a piercing change time so we can help you in the store, first piercing change is free.


What is normal:

Immediately after the piercing is done: bleeding, swelling and tenderness.

During surface healing (3-4 weeks): Soreness, burning and yellowish fluid.


If you experience any kind of problems, you must book a piercing change time so that we can help you in the store, if you are worried about your health, such as a fever, you must always go to your doctor.