art-room

Piercing tider bookes her 

Piercing appointments are booked here


Skal du have lavet en piercing, skiftet dit piercing smykke eller har spørgsmål til din piercing, kan du booke tid her. på denne side kan du også se hvilke piercinger vi laver og efterbehandlingen / If you need a piercing, changed your piercing jewelry or have questions about your piercing, you can book an appointment here. on this page you can also see what piercings we make and the aftercare


Vi piercer ikke børn under 13 / We do not pierce children under 13


Piercinger vi laver / Piercings we make

En piercing koster 350 kr. vi laver max tre piercinger på en session.

Piercing efterbehandling


1. Du må IKKE røre eller pille i din piercing før den er healet det kan tage mellem 1-12 månder alt efter hvilken piercing der er blevet lavet.


2. Rens din piercing 1-2 gange dagligt med salt vand fra apoteket, og ikke mere end 1-2 gange dagligt da det kan irratere piercing og forsinke din healing prosses og værste fald gi infektion.


3. Du må ikke rense i andet end saltvand fra apoteket, saltvandet fåes som spray eller pipette, i tilfæde af du har fået en oral piercing skal du rense med klorhexidin mundskyld 2 timer før eller efter tandbørstning 


4. Altid rene hænder hvis du absolut skal røre din piercingen.


5. Skyld gryndig uden at røre din piercing når du er i brusebad, så der ikke sider sæbe rester i din piercing.


6. Du må ikke bade i stillestående vand de første 8 uger, stille stående vand er alle steder andres numse bakterie kan være i samme område som dig. havet, svømmehal, pool, sø osv.


7. Ungå slag og gnubben fra tøj mod piercingen 


8. Ungå sminke, dagskreme og andre fremmed elementer i din piercing udover salvand fra apoteket.


9. Ungå solarie de første 8 uger


10. Skift først piercing starts smykket når piercingen er gennem healet, du er altid velkommen i butikken hvis du er i tvivl om piercingen er healet eller vil have skiftet smykket, husk at book en piercing skift tid så vi kan hjælpe dig i butikken, første piercing skift er gratis. 


Hvad er normalt:

Lige efter piercingen er lavet: blødning, hævelse og ømhed.

Under overfladehelingen (3-4 uger): Ømhed, svie og gulligt væske. 


Oplever du nogle former for problemer skal de booke en piercing skift tid så vi kan hjælpe dig i butikken, er du bekømret for dit helbred så som feber skal du altid gå til din læge. 

--------------------------------------


Piercing after care


1. You must NOT touch or pick at your piercing until it is healed, this can take between 1-12 months depending on which piercing was made.


2. Clean your piercing 1-2 times a day with salt water from the pharmacy, and no more than 1-2 times a day as it can irritate the piercing and delay your healing process, in the worst case, cause an infection.


3. You must not clean in anything other than salt water from the pharmacy, the salt water is available as a spray or pipette, if you have had an oral piercing, you must clean with chlorhexidine mouthwash 2 hours before or after brushing your teeth


4. Always clean hands if you absolutely have to touch your piercing.


5. Rinse thoroughly without touching your piercing when you are in the shower, so that there is no soap residue in your piercing.


6. You must not bathe in still water for the first 8 weeks, still water is water were people's butt bacteria can be in the same area as you. the sea, swimming pool, pool, lake, etc.


7. Avoid blows and rubbing from clothing against the piercing.


8. Avoid make-up, day cream and other foreign elements in your piercing apart from salt water from the pharmacy.


9. Avoid tanning beds for the first 8 weeks.


10. Change the jewelry when the piercing is healed, you are always welcome in the store if you are in doubt about whether the piercing has healed or want to change the jewelry, remember to book a piercing change time so we can help you in the store, first piercing change is free.


What is normal:

Immediately after the piercing is done: bleeding, swelling and tenderness.

During surface healing (3-4 weeks): Soreness, burning and yellowish fluid.


If you experience any kind of problems, you must book a piercing change time so that we can help you in the store, if you are worried about your health, such as a fever, you must always go to your doctor.

--------------------------------------


Piercing galleri


Gå på opdagelse i vores gallery og få inspiration til den prercing du ønsker dig.

Explore our gallery and get inspiration for the prercing you want


En tragus piercing / one tragus piercing
En tragus piercing / one tragus piercing
vi laver en del tragus piercinger, vores piercer har valgt at lave et lille udvalg af piercinger, derfor piercer vi kun de aller mest almindelige piercinger i art room vores piercing og tattoo shop der ligger på kompagnistræde 12 kld. København du kan oftes vælge i mellem både guld og sølvfarvet kirurisk stål piercing smykker som starts piercing smykke, starts piercing smykket kan udskiftets efter healings perioden. vi anbefaler ikke man får mere en tre piercinger af gangen da det kan være svært
En tragus piercing / one tragus piercing
En tragus piercing / one tragus piercing
vi laver en del tragus piercinger, vores piercer har valgt at lave et lille udvalg af piercinger, derfor piercer vi kun de aller mest almindelige piercinger i art room vores piercing og tattoo shop der ligger på kompagnistræde 12 kld. 1208 kbh k. du kan oftes vælge i mellem både guld og sølvfarvet kirurisk stål piercing smukker som starts piercing smykke, starts piercing smykket kan udskiftets efter healings perioden. vi anbefaler ikke man får mere en tre piercinger af gangen da det kan være svæ

Tragus Piercing galleri 


Tragus piercinger lavet af vores piercer i københavn i Art Room, start piercing smykket er altid et lille labret smykke med en flad bagplade så man kan bruge earpads så snart healingen er godt på vej, Labret piercing smykket fåes i både guld belagt kirugisk stål og kirugisk stål, det er ikke alle der kan få to piercinger i targus men nogle har anatomien til at få lavet to tragus piercinger i et øre, er du i tvivl om du kan få to tragus piercinger i tragus så kom ned og spørg vores piercer i butikken, vi glæder os til at se dig 


Tragus piercings made by our piercer in Copenhagen in Art Room, start piercing jewelry is always a small labret jewelry with a flat back plate so you can use earpads as soon as the healing is well on its way, Labret piercing jewelry is available in both gold plated surgical steel and surgical steel, not everyone can get two piercings in the targus but some have the anatomy to have two tragus piercings done in one ear, you are in doubt if you can get two tragus piercings in the tragus so come down and ask our piercer in the shop , We look forward to seeing you

Forward helix piercing
Forward helix piercing
vi laver en del forward helix piercinger, vores piercer har valgt at lave et lille udvalg af piercinger, derfor piercer vi kun de aller mest almindelige piercinger i art room vores piercing og tattoo shop der ligger på kompagnistræde 12 kld. københavn. du kan oftes vælge i mellem både guld og sølvfarvet kirurisk stål piercing smykker som starts piercing smykke, starts piercing smykket kan udskiftets efter healings perioden. vi anbefaler ikke man får mere en tre piercinger af gangen da det kan væ

Forward helix Piercing galleri 


Forward helix piercinger lavet af vores piercer i københavn i Art Room, start piercing smykket til en forward helix piercing er altid et lille labret smykke med en flad bagplade, Labret piercing smykket fåes i både guld belagt kirugisk stål og kirugisk stål, det er ikke alle der kan få forward helix piercinger men dem der har anatomien til at få lavet forward helix piercing kan få mellem en til fire piercinger, er du i tvivl om du kan få forward helix piercinger så kom ned og spørg vores piercer i butikken, vi glæder os til at se dig 


Forward helix piercings made by our piercer in Copenhagen in Art Room, start piercing jewelry for a forward helix piercing is always a small labret jewelry with a flat back plate, Labret piercing jewelry is available in both gold plated surgical steel and surgical steel, it is not all who can get forward helix piercings but those who have the anatomy to get forward helix piercings can get between one to four piercings, you are in doubt if you can get forward helix piercings so come down and ask our piercer in the store, we are looking forward to see you

Flere piercing gallerier er på vej